flags
Beneficjent
APZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt pt.:

„Prace badawcze nad innowacyjną technologią wizualizacji, instruktażu i interakcji przy wykorzystaniu narzędzi z zakresu rozszerzonej rzeczywistości oraz techniką wykorzystania wyników badań na potrzeby firm przemysłowych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.
Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego W-cy poprzez utworzenie Laboratorium Rozszerzonej Rzeczywistości oraz stworzenie prototypu innowacyjnej technologii wizualizacji, instruktażu i interakcji wykorzystującej narzędzia z zakresu rozszerzonej rzeczywistości oraz techniki wykorzystania wyników badań na potrzeby firm przemysłowych w oparciu o nabyte w ramach projektu urządzenia.
Efektem projektu będzie prototyp innowacyjnej technologii cechujący się VI poziomem gotowości technologicznej.
Wartość projektu : 1 613 140,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 290 512,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 29.10.2018r. – 30.09.2020r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od pana Łukasza Andrzejczyka